Close

June 19, 2018

Pihak Berkuasa Tempatan Berganding Bahau Untuk Menyemarakkan Semangat Perpaduan

Buat pertama kalinya, Pihak Berkuasa Tempatan dari semua negeri di Malaysia berganding bahau untuk menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Sebagai Kerajaan Tempatan atau “third tier government”, kita merupakan kerajaan yang terdekat dengan golongan masyarakat. Larian Obor ini pasti menjadi tumpuan orang ramai dan akan mencatat sejarahnya yang tersendiri di negara kita, Malaysia.